Monday, November 15, 2010

give and take

life is a give and take fiasco. if you are not in a position to give anything, no one bothers about you.

1 comment:

दशैका डोबहरु

केही वर्ष अघि नेपाल साप्ताहिकको मेरो स्तम्भ बायाँ फन्कोमा प्रकाशित फेरि एकपटक दशैं आएर गयो।  तर यसपटक दशैंमा दुर्ग...