translation

her_husband_cat.pdf

This is the English translation of a Nepali novel "Usko Logne Ra Biralo"

लूडो लडाकू, फाफुरा

फाइँफुट्टीराज लामो समयको अन्तरालपछि झुल्किँदा पाठकहरूले देखाएको सद्भाव देखेर भावुक भयो । यतिसम्म कि , उसका दुवै घुँडाबाट ध...