Monday, August 24, 2009

Rain and Romance

Rain has been related with romance. Poets have spent  thousands of words decribing the beauty and romanticism of rain. Even I believed rain was romantic. But it all depends on how you are affected with it. Last night, there was a heavy downpour. It was a relief after the scorching heat.

यो कलिवुड कि त्यो बाठमाण्डौ र हाठमाण्डौ

कान्तिपुर दैनिकमा सन् २०१०मा प्रकाशित,  चलचित्र निर्माणको लागि एक नम्वर मानिएको छ, अंग्रेजी चलचित्र उद्योग हलिवुड। त्यसपछि आकारको हिस...